Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Filozoficzne i metodologiczne podstawy kulturoznawstwa Zobacz
Instytucje kulturalne i zasady ich działania Zobacz
Kultura z perspektywy różnych dyscyplin naukowych Zobacz
Podstawowe cechy współczesnej kultury audiowizualnej Zobacz
Teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze Zobacz
Wiedza o sztuce i literaturze Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/